digital fancy illustration, powerful colours, Biodiversity, variety of life, ecological and genetic diversity.

Biyoçeşitlilik nedir ve neden önemlidir?


Biyoçeşitlilik nedir?

Biyoçeşitlilik, dünya üzerindeki tüm canlıların, genetik çeşitliliklerinin ve yaşam alanlarının çeşitliliğinin toplamıdır. Bitkileri, hayvanları, mantarları, mikro organizmaları ve bunların etkileşimlerini içerir.

Biyoçeşitlilik neden önemlidir?

Biyoçeşitlilik, Dünya'nın ekosistemlerinin korunması ve işleyişi için çok önemlidir. Organizmalar arasındaki çeşitlilik, ekosistemlerin çevresel değişime karşı istikrarını ve direncini sağlar.

Biyoçeşitlilik toprak oluşumu, su ve hava arıtımı, tozlaşma ve doğal düzenleyici mekanizmaların işleyişi gibi ekosistem hizmetlerine katkıda bulunur.

Biyoçeşitlilik aynı zamanda gıda üretimi, ilaç ve turizm gibi birçok ürün ve hizmetin temelini oluşturduğu için ekonomik değere de sahiptir.

Ne yazık ki biyolojik çeşitlilik, çevresel değişiklikler, habitat tahribatı, istilacı türlerin yayılması ve insan faaliyetleri nedeniyle sürekli azalmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

∑: ccedil, eşitlilik, nemlidir, korunması, işleyişi, evresel, zerindeki, genetik, eşitliliklerinin