digital fancy illustration, powerful colours, Biodiversity, variety of life, ecological and genetic diversity.

Czym jest bioróżnorodność i dlaczego jest ważna?


Czym jest bioróżnorodność?

Bioróżnorodność to suma wszystkich żywych istot na Ziemi, ich różnorodność genetyczna i różnorodność siedlisk. Obejmuje rośliny, zwierzęta, grzyby, mikroorganizmy i ich interakcje.

Dlaczego bioróżnorodność jest ważna?

Bioróżnorodność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. Różnorodność organizmów zapewnia stabilność i odporność ekosystemów na zmiany środowiskowe.

Różnorodność biologiczna przyczynia się do usług ekosystemowych, takich jak tworzenie gleby, oczyszczanie wody i powietrza, zapylanie i funkcjonowanie naturalnych mechanizmów regulacyjnych.

Różnorodność biologiczna ma również wartość ekonomiczną, ponieważ stanowi podstawę wielu produktów i usług, takich jak produkcja żywności, farmaceutyki i turystyka.

Niestety, różnorodność biologiczna stale maleje z powodu zmian środowiskowych, niszczenia siedlisk, inwazyjnych/">rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych i działalności człowieka. Ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej ma zatem ogromne znaczenie.

∑: oacute, żnorodność, biologiczna, siedlisk, znaczenie, ekosystem, takich, wszystkich, żywych