digital fancy illustration, powerful colours, Biodiversity, variety of life, ecological and genetic diversity.

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?


Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is de som van alle levende wezens op aarde, hun genetische diversiteit en de diversiteit van habitats. Het omvat planten, dieren, schimmels, micro-organismen en hun interacties.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is cruciaal voor het behoud en het functioneren van de ecosystemen op aarde. Diversiteit onder organismen zorgt voor stabiliteit en veerkracht van ecosystemen bij veranderingen in het milieu.

Biodiversiteit draagt bij tot ecosysteemdiensten zoals bodemvorming, water- en luchtzuivering, bestuiving en het functioneren van natuurlijke reguleringsmechanismen.

Biodiversiteit heeft ook een economische waarde, omdat ze aan de basis ligt van veel producten en diensten zoals voedselproductie, geneesmiddelen en toerisme.

Helaas gaat de biodiversiteit voortdurend achteruit door milieuveranderingen, vernietiging van habitats, de verspreiding van invasieve soorten en menselijke activiteiten. Het is daarom van het grootste belang om de biodiversiteit te behouden en in stand te houden.

∑: biodiversiteit, diversiteit, habitats, organismen, functioneren, ecosystemen, levende, wezens, genetische