digital fancy illustration, powerful colours, Bio-based economy, utilization of biological materials, comparison to bioeconomy.

Biyo-bazlı ekonomi nedir ve organik ekonomiden farkı nedir?


Biyo-temelli ekonomi nedir ve organik ekonomiden farkı nedir?

Biyo-temelli ekonomi, biyolojik kaynaklara ve süreçlere dayalı bir ekonomik sistemdir. Böyle bir ekonomik modelde üretim ve tüketimde sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması ön planda tutulur. Biyo-temelli ekonomide bitkiler, hayvanlar ve mikro-organizmalar gibi biyolojik kaynaklar üretim süreçlerinde, mal ve hizmet üretiminde kullanılır.

Biyoekonomi ise daha dar anlamda, sadece biyoteknoloji endüstrilerine ve biyo-temelli ürünlere odaklanan bir ekonomik sistemdir. Biyoekonomiye biyoteknolojik araştırma ve geliştirme ile biyo-temelli ürünlerin üretimi ve pazarlanması hakimdir. Bu ekonomik model ilaç, gıda ve kozmetik gibi biyoteknoloji endüstrilerinde önemli gelişme ve yeniliklere yol açmaktadır.

Dolayısıyla biyo-temelli ekonomi ile biyo-ekonomi arasındaki fark, biyo-temelli ekonomi genel olarak biyolojik kaynaklara ve süreçlere dayanırken, biyo-ekonominin yalnızca biyoteknoloji endüstrilerine ve biyo-temelli ürünlere odaklanmasıdır. Ancak her iki ekonomik model de sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasına odaklanmakta ve ekonomik büyüme ile sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

∑: temelli, ccedil, ekonomik, ekonomi, biyolojik, biyoteknoloji, kaynaklara, sistemdir, lebilirlik