digital fancy illustration, powerful colours, Bio-based economy, utilization of biological materials, comparison to bioeconomy.

Wat is de bio-economie en waarin verschilt deze van de biologische economie?


Wat is de bio-economie en wat is het verschil met de biologische economie?

De bio-economie is een economisch systeem gebaseerd op biologische hulpbronnen en processen. In een dergelijk economisch model krijgen duurzaamheid en milieubescherming prioriteit bij de productie en consumptie. In een bio-economie worden biologische hulpbronnen zoals planten, dieren en micro-organismen gebruikt in productieprocessen en bij de productie van goederen en diensten.

De bio-economie daarentegen is een economisch systeem in engere zin, dat zich uitsluitend richt op biotechnologische industrieën en biogebaseerde producten. De bio-economie wordt gedomineerd door biotechnologisch onderzoek en ontwikkeling en de productie en marketing van biogebaseerde producten. Dit economische model leidt tot significante ontwikkeling en innovatie in biotechnologische industrieën zoals farmaceutica, voeding en cosmetica.

Het verschil tussen de biogebaseerde economie en de bio-economie is dus dat terwijl de biogebaseerde economie gebaseerd is op biologische bronnen en processen in het algemeen, de bio-economie zich uitsluitend richt op biotechnologische industrieën en biogebaseerde producten. Beide economische modellen richten zich echter op duurzaamheid en milieubescherming en dragen bij aan economische groei en sociale ontwikkeling.

∑: economie, biogebaseerde, biologische, economisch, productie, biotechnologische, industrie, producten, ontwikkeling