How climate change affects ecosystem services in local areas, visuals

Cum vor afecta schimbările climatice serviciile furnizate de ecosistemele locale?


Introducere

Schimbările climatice reprezintă o problemă globală cu un impact semnificativ asupra diferitelor zone și ecosisteme ale Pământului. Serviciile ecosistemice locale, cum ar fi calitatea apei și a aerului, randamentul culturilor și biodiversitatea, sunt, de asemenea, vulnerabile la schimbările climatice. Acest articol descrie modul în care schimbările climatice afectează aceste servicii.

Calitatea apei

Schimbările climatice afectează calitatea apei prin faptul că afectează cantitatea și distribuția precipitațiilor. Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile și secetele, sporesc eroziunea solului și scurgerea poluanților în apă. Acest lucru are un impact negativ asupra calității apei și a ecosistemelor acvatice.

Calitatea aerului

Schimbările climatice afectează, de asemenea, calitatea aerului. Temperaturile în creștere și secetele vor crește concentrațiile atmosferice de poluanți, cu impact negativ asupra sănătății umane și a plantelor. Incendiile de pădure și arderea biomasei provoacă o poluare suplimentară a aerului, ceea ce înrăutățește și mai mult calitatea aerului.

Randamentul culturilor

Schimbările climatice afectează, de asemenea, randamentul culturilor. Temperaturile în creștere și seceta reduc randamentul culturilor prin afectarea negativă a creșterii și dezvoltării plantelor. Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi ploile abundente sau secetele prelungite, pot afecta, de asemenea, randamentul culturilor.

Biodiversitatea

Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra biodiversității. Multe specii sunt amenințate cu dispariția din cauza conversiei habitatelor, a evenimentelor meteorologice extreme și a schimbărilor de temperatură. Acest lucru reduce biodiversitatea și are un impact negativ asupra stabilității și funcționării ecosistemelor.

Rezumat

Schimbările climatice afectează serviciile furnizate de ecosistemele locale în mai multe moduri. Calitatea apei și a aerului este degradată, randamentul culturilor este redus, iar biodiversitatea este amenințată. Prin urmare, este important să se înțeleagă și să se gestioneze impactul schimbărilor climatice pentru a păstra și utiliza serviciile oferite de ecosistemele locale într-un mod durabil.

∑: climatice, schimbările, calitatea, aerului, randamentul, culturilor, afectează, impact, asupra